FAQ

Het is belangrijk dat een surveyor ervaring heeft met de specifieke survey opdracht. Een goede surveyor is 100% onafhankelijk, heeft kennis van zaken en kan omgaan met de verschillende partijen. Niet alleen de technische vaststellingen zijn belangrijk. Ook het afhandelen en begeleiden van onze klant zijn voor ons key issues.

Vraag gerust referenties voor je een surveyor aanstelt. Het is geen beschermd beroep maar kwalitatieve surveyors zijn aangesloten bij organisaties en voldoen aan strenge voorwaarden.

Vaak contacteren klanten ons als er al een disput is. Uiteraard behandelen we uw zaak naar best vermogen. Door preventieve inspecties is het mogelijk om discussies en claims te vermijden. 

De gouden regel luidt hoe sneller hoe beter, enkele voorbeelden:

  • Bepaalde conditie van uw object/schip voor verhuur zodat deze vast ligt. 
  • Controle op een correcte stuwage en lassing van goederen voor vertrek.
  • Controle van de geschiktheid van een transport middel of opslag ruimte voor bepaalde goederen
  • Aanstellen van superintedent welke toeziet op een veilg verloop van de operaties en uitvoering van wat contractueel is afgesproken. 

Wereldwijd worden er duizenden surveys uitgevoerd.  Een groot deel daarvan is juist om problemen en claims te voorkomen en zo de belangen van de opdrachtgevers te vrijwaren. 
Als conditie, kwaliteit en kwantiteit op bepaalde ogenblikken, zoals overdracht van eigendom en verantwoordelijkheid worden bepaald ligt dit vast ten opzichte van derde. 

Enkel voorbeelden zijn : 

  • De waarde en conditie van een schip of jacht bij een verkoop. 
  • Controle op de uitlossing van goederen door verkoper, verscheper, rederij, verzekering etc.
  • Toezicht op het correct laden en transporteren volgens de opdracht. 
  • Analyse van goederen op het moment van eigendomsoverdracht.
  • Audit van een contract partij ter controle of deze aan de verplichtingen kan voldoen.

Van zodra wij een definitieve opdracht ontvangen stellen wij alles in het werk om snel ter plaatsen te zijn, uw belangen te behartigen. Wij hebben kantoren in België en Nederland en daarnaast een wereldwijd netwerk. Contacteer ons via de contact pagina. Afhankelijk van de opdracht  maken we gebruik van dit netwerk of gaan we ter plaatse.

U neemt contact met ons op via telefoon mail of contact formulier. Wij laten u weten of wij deze opdracht voor u kunnen uitvoeren. Zoja zorgt u dat we de nodige informatie ontvangen. Indien van toepassing nemen contact op met de betrokken partijen en maken een afspraak. We houden u op de hoogte van het verloop, u kan ook de expertise mee volgen indien u dat wenst. Na afloop volgt een gedetailleerd expertiseverslag. De opvolging van een dossier gebeurd door een vast contactpersoon die op de hoogte is van uw dossier.

INS beschikt over verschillende certificaten:

– VRT-taxateur 

– Beëidigd door de Ondernemingsrechtbank

– Nautibel expert

– EMCI registreerd Marine surveyor

– EMCI registreerd Yacht surveyor

– EMCI aankooptaxeur

– EMCI Maritime Mediator

– International ADR certified Mediator

– Hiswa qualified yacht surveyor

– Hiswa – ISO 10239 certified gas inspector

– VCA certification

– Thermographische inspecteur

Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen we voor een welbepaalde opdracht een forfait prijs aanbieden “All-in”.
Voor anderen opdrachten is de tijd en de inspanningen niet precies op voorhand te bepalen in dit geval zullen wij u een offerte maken op basis van een prijs per tijdseenheid en een inschatting van de eventuele bijkomende kosten. 

We streven naar een duidelijke en transparante prijsafspraak met onze klanten. Neem zeker contact op voor offerte.

Wenst u onze surveyors te contacteren

Ons team is 24/7 beschikbaar voor opdrachten wereldwijd.